مشخصات حساب های بانکی

پرداخت آنلاين با كليه كارت هاي بانکی برای اعضا امكان پذير مي باشد

براي ثبت پرداختي خود (به جز پرداخت آنلاين) می توانید به شماره 09364901143 پیامک ارسال نمایید یا ازطریق تیکت اطلاع دهید

مشخصات حساب ملت

بانک ملت     امیر رضا مالکی پور     شماره حساب: 4215782268    شماره کارت: 6104337903681268

مشخصات حساب ملی

بانک ملی     امیرر ضا مالکی پور   شماره حساب:0212444157009   شماره کارت: 6037991401365501

مشخصات کارت صادرات

بانک صادرات    امیرر ضا مالکی پور     شماره کارت: 6037694047794783